www.zywiec.pttk.pl

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
ŻoTeKa

ŻoTeKa

Email Drukuj PDF

Zdobywaj ŻoTeKa !!!

Dla uczczenia 100-lecia istnienia Oddziału Babiogórskiego PTT - PTTK w Żywcu 1905 - 2005 oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa, ustanowiono Żywiecką Odznakę Turystyczno-Krajoznawczą "ŻOTeKa".

 

REGULAMIN

 1. Postanowienia ogólne
  Żywiecka Odznaka Turystyczno-Krajoznawcza zwana "ŻOTEKA" została ustanowiona zgodnie z Art. 9 pkt 7 Statutu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przez Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu w porozumieniu z władzami samorządowymi Powiatu i Miasta Żywca.

  1. Celem Odznaki jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa oraz wiedzy o Żywiecczyźnie i popularyzacja jej walorów, jak również budzenie i pogłębianie jej umiłowania, ma zachęcić do uprawiania turystyki i krajoznawstwa.
  2. Odznaka jest uhonorowaniem turysty za wiedzę i trud w jej zdobywaniu.
  3. Odznaka posiada dwa stopnie:
   1. mała - srebrna
   2. duża - złota
  4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni bez ograniczeń czasu.
  5. Odznakę mogą zdobywać osoby, które ukończyły siódmy rok życia.
  6. Odznaka duża może być przyznana przez Zarząd Oddziału honorowo.
  7. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału w oparciu o dokumentację: wniosek, kronika, książeczka GOT.
  8. Zdobywający Odznakę musi spełnić warunki niniejszego regulaminu.
 2. Warunki zdobywania Odznaki
  1. Ubiegający się o Odznakę ma obowiązek prowadzić dokumentację realizacji zadań w formie kroniki według własnej koncepcji lub w książeczce GOT i powinna ona zawierać: datę, opis, przebieg, potwierdzenie (pieczątka, nauczyciel, opiekun SKKT-PTTK, rodzice).
  2. Odznakę zdobywa się poprzez udział w imprezach turystyki kwalifikowanej, wycieczkach grupowo lub indywidualnie.
  3. Weryfikację przeprowadza: przewodnik, przodownik, organizator PTTK.
  4. Odznakę przyznaje Zarząd Oddziału Babiogórskiego PTTK w Żywcu.
  5. Oddział prowadzi rejestr przyznanych i wydanych Odznak.
  6. Obiekt i trasa zweryfikowana do Odznaki małej nie może być powtórzona do Odznaki dużej.
  7. Odznaka i książeczki GOT wydawane są za odpłatnością.
  8. Dla uzyskania Odznaki małej - srebrnej wymagane jest zdobycie 50 pkt GOT oraz zwiedzenie 7-miu obiektów z listy (kolejność dowolna).
  9. Dla uzyskania Odznaki dużej - złotej wymagane jest zdobycie 100 pkt GOT oraz zwiedzenie 10-ciu obiektów z listy (kolejność dowolna).
  10. Interpretacja i nowelizacja regulaminu należy do Zarządu Oddziału.

  Lista obiektów - zabytków:
  1. Żywiec - rynek, ratusz, dzwonnica
  2. Żywiec - Konkatedra Narodzenia N.M.P.
  3. Żywiec - zabytkowy kościół Świętego Krzyża
  4. Żywiec - zespół zamkowo-pałacowy
  5. Żywiec - park, Chiński Domek, okazy przyrody
  6. Żywiec - Muzeum Ziemi Żywieckiej
  7. Żywiec - Amfiteatr (pod Grojcem)
  8. Dworek Moszczanica
  9. Żywiec - Browar
  10. Gilowice - zabytkowy kościół drewniany
  11. Łodygowice - zabytkowy kościół drewniany
  12. Rychwałd - Sanktuarium Matki Boskiej Rychwałdzkiej
  13. Jeleśnia - Stara Karczma
  14. Sopotnia Wielka - wodospad
  15. Węgierska Górka - Fort "Wędrowiec"
  16. Cisiec - Kościół jednej nocy
  17. Rajcza - Pałac Lubomirskich
  18. Żar - zbiornik wodny
  19. Żywiec - Grojec Mały, Grojec Pośredni (Krzyż Papieski), Grojec Duży
  20. Pilsko - Zlot Żywczaków (ostatnia niedziela maja)
  21. Babia Góra - Zlot Żywczaków (ostatnia niedziela września).
 3. Postanowienia końcowe
  1. Odznakę zainicjował, regulamin opracował, projekt wykonał E. Zaiczek.
  2. Regulamin i wzór Odznaki zatwierdzony został Uchwałą Zarządu Oddziału Babiogórskiego w Żywcu w dniu 05.10.2004 r.